اخبار | مقالات

حضور در راهپیمایی حمایت از غزه

حضور در راهپیمایی حمایت از غزه


دانش آموزان دبیرستان دهخدا بهمراه سرکار خانم شادان مدیریت مجموعه ، سرکار خانم ادیبی پور همصدا و همدل با تمام آزادی خواهان جهان در مراسم حمایت از مردم مظلوم غزه شرکت کردند و حملات ارتش صهیونیستی را محکوم کردند.

غزه

 

پورتال سازمانی رهپندار