اخبار | مقالات

برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی 1402-1403

برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی 1402-1403


کلاس اول، کلاس دوم . . . .
یکی یکی بالا آمدیم و آموختیم.
یکی یکی مِهرها را پشت سر گذاشتیم،
یکی یکی کلمه ها را بوسیدیم،
یکی یکی در جمله ها نفس کشیدیم

 

 

پورتال سازمانی رهپندار