اخبار | مقالات

بازدید از شرکت زمزم

بازدید از شرکت زمزم


در مورخ 1402/09/14 دانش آموزان بهمراه مدیریت دبیرستان و کادر اجرائی از شرکت نوشابه سازی زمزم بازدید به عمل آورد. 

 

پورتال سازمانی رهپندار