درباره دهخدا

مکانی برای یادگیری، کاوش و ارائه خدمت

سال تاسیس

1402

موقعیت مکانی

کرمانشاه، میدان مرکزی

تعداد مدرس

30

تعداد دانش آموز

75

آنچه ما را متمایز می کند

کادر آموزشی مجرب کارگاههای انگیزشی و آموزشی دکتر رامین نیکخو
برنامه آموزشی جامع و مدون استفاده از اساتید برتر کشوری
واقع در بهترین نقطه شهر شرایط پرداخت اقساط
فضای آموزشی هوشمند و استاندارد بررسی روند تغییرات درسی به صورت مدون
دهخدا