تیم مشاوره :

   مشاور و برنامه ریز : آکادمی مشاوره استاد نیکخو (سرپرست دکتر رامین نیکخو )

nikkho
دكتر رامين نيكخو مشاور٤ رتبه ١ كنكور مشاور بالاترين حامعه آماري رتبه هاي زير١٠٠٠ در كنكور كشور مبتكر شيوه هاي انگيزشي آموزشي در كنكور ايران

     اساتید ما:

نام مدرس رشته عکس نام مدرس رشته عکس
  • سرکار خانم دکتر همتی
زیست پایه عکس
  • سرکار خانم مرادی
ریاضی پایه
  • سرکارخانم یاسمی
زبان انگلیسی
  • سرکار خانم دلیری
عربی
  • سرکار خانم خیام سحری
دینی
  • جناب آقای مهندس کیانی
شیمی
جناب آقای اشکان ولی زاده فیزیک سرکارخانم پور دریائی عربی
سرکارخانم اسماعیلی ادبیات فارسی عکس جناب آقای عاطفیان تکنولوژی رسانه عکس
  • سرکارخانم دکتر رستمی
زمین شناسی عکس
  • جناب آقای دکتر دیلمی

زیست شناسی

  • جناب آقای مهندس محمدامین شادان
ریاضی پایه  

 

 

 

 

پورتال سازمانی رهپندار