Main Content

تابلو اعلانات

پایان سال نه یک پایان است
و نه یک شروع، بلکه ادامه مسیر است
سال جدید، مانند نوری
درخشان است

برای روشن ساختن مسیر
رویایی آینده

گالری

عکس و فیلم های مربوط به دبیرستان

گفت و گو جناب آقای حاتمی با والدین دانش آموزان
حضور جناب آقای حاتمی رئیس محترم مشارکت های مردمی آموزش و پرورش استان در جلسه شورای دبیران دبیرستان دهخدا

جشن بازگشائی سال تحصیلی جدید

بازدیدهای ما
شرکت در راهپیمائی روز غزه

شرکت در راهپیمائی روز غزه

همصدا با مردم غزه
بازدید از آزمایشگاه شیمی دانشگاه رازی

بازدید از آزمایشگاه شیمی دانشگاه رازی

آزمایشگاه شیمی

آنچه ما را متمایز می کند

کادر آموزشی مجرب کارگاههای انگیزشی و آموزشی دکتر رامین نیکخو
برنامه آموزشی جامع و مدون استفاده از اساتید برتر کشوری
واقع در بهترین نقطه شهر شرایط پرداخت اقساط
فضای آموزشی هوشمند و استاندارد بررسی روند تغییرات درسی به صورت مدون

دهخدا فراتر از یک مدرسه